Przetarg

OGŁOSZENIE nr 1

 

KONKURS OFERT NA ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

  

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sosnowcu
ogłasza nabór ofert na obsługę Spółdzielni
w roku 2018 w zakresie robót remontowo – budowlanych, przeglądów, usług:

I. Wykonywanie remontów w zakresie:
- robót ogólnobudowlanych,
- robót instalacyjnych (wod – kan - co ),
- robót elektrycznych
II. Przeglądy i usługi gazownicze,
III. Przeglądy budowlane,
IV. Przeglądy stanu instalacji elektrycznych i piorunochronnych,
V. Usługi dezynfekcji i dezynsekcji.


Pisemne oferty przyjmowane będą do dnia 09.03.2018 r. do godziny 12.00
w siedzibie Spółdzielni w Sosnowcu, ul. Zielona 19.
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników konkursu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Spółdzielni do dnia 13.03.2018r.
Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonymi wymaganiami ofertowymi

 

Szczegóły znajdują się TUTAJ.